Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PRAKTYKI STUDENCKIE - KIERUNEK ZARZĄDZANIE

CELE PRAKTYK:
 • połączenie teorii wyniesionych z zajęć w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach,
 • ukształtowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej,
 • umożliwienie studentom rozwijania inwencji, inicjatywy, postawy badacza i eksperymentatora, czyli pomaganie im w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych,
 • umożliwienie studentom poznania środowiska, w jakim przyjdzie im potem wykonywać zawód,
 • Organizacja funkcjonalna przedsiębiorstwa.
  • zarządzanie realizacją produkcji/usług
  • zarządzanie zasobami finansowymi
  • zarządzanie zasobami materiałowymi
  • organizacja logistyki zakładu
  • realizacja kooperacja i sposób walki z konkurencją
 • Identyfikacja (opis i analiza) strategii i programów marketingowych:
  • strategia marketingowa podmiotu
  • rynek i jego segmentacja
  • strategie produktowe, promocyjne i dystrybucyjne
  • układ czynności marketingowych (marketing Mix)
  • służby handlowe i marketingowe, ich struktura, funkcje i zatrudnienie
  • zarządzanie działalnością marketingową (planowanie, realizacja i kontrola)
Praktyki można zaliczyć w następujący sposób:

- na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu - jeśli czynności wykonywane przez Państwa mieszczą się w obszarze kierunku studiów (w tym celu należy wypełnić wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej działalności). Honorowane będą zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na cały etat bądź 1/2, umowy zlecenie, o dzieło, wolontariat, staż oraz własnej działalności gospodarczej.

- odbyć praktykę w wybranej przez Państwa placówce (na podstawie wniosku o wydanie dokumentów niezbędnych do odbycia praktyk) - student sam organizuje sobie miejsce odbycia praktyki. Wniosek należy złożyć w Dziekanacie. Następnie otrzymacie Państwo umowę i porozumienie (w dwóch egzemplarzach). Jeden podpisany komplet musi trafić do Dziekanatu wraz z wypełnionym dzienniczkiem praktyk.

Druki są do pobrania na stronie lub w Dziekanacie. Dokumenty związane z odbyciem praktyk należy złożyć w Dziekanacie.

Więcej informacji: abk.san.edu.pl/praktyki-studenckie

dokumenty   Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk abk [pobierz]

dokumenty   Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o prace [pobierz]

dokumenty   Dziennik praktyk [pobierz]

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!