Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PRAKTYKI STUDENCKIE - KIERUNEK INFORMATYKA


Celem praktyk na kierunku informatyka jest połączenie teorii wyniesionych z zajęć w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach. Umożliwia również studentom poznanie środowiska, w jakim przyjdzie im wykonywać zawód, tj: poznanie profilu i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, strukturą sieci komputerowej i systemami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, sposobem wykorzystania technik internetowych w działalności przedsiębiorstwa, problemami ochrony danych, a także zasadami BHP obowiązującymi wśród pracowników działu informatycznego.

Podczas trwania praktyki student powinien zapoznać się z:
 • profilem działalności i organizacją pracy w przedsiębiorstwie,
 • obiegiem dokumentów i przepływem informacji,
 • strukturą sieci komputerowej i sposobie dołączenia jej do Internetu,
 • sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie,
 • sposobem wykorzystania technik internetowych w działalności przedsiębiorstwa,
 • problemami ochrony danych,
 • zasadami BHP obowiązującymi pracowników działu informatyki,
  Praktyka musi obejmować również aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów praktycznych polegające (w zależności od specyfiki miejsca pracy) na:
 • tworzenie aplikacji informatycznych z wykorzystaniem wybranych języków programowania, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji bazodanowych,
 • pomocy w usuwaniu bieżących problemów sprzętowych i programowych,
 • pomocy w obsłudze aplikacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • instalowaniu systemów operacyjnych, nowego oprogramowania, sterowników urządzeń np. kart sieciowych, graficznych, muzycznych itp.,
 • współudziale w administrowaniu siecią lokalną lub rozległą np. tworzenie użytkowników sieciowych i nadawanie im praw, udostępnianie urządzeń sieciowych i zasobów dyskowych, wykonywanie kopii zawartości dysku, bieżącej konserwacji i naprawie sprzętu komputerowego,
 • współudziale w opracowywaniu stron WWW lub tworzeniu prezentacji multimedialnych.

Procedura: Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie. Na tej podstawie Dziekanat przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk, natomiast drugi wraz z uzupełnionym dzienniczkiem praktyk oddaje do Dziekanatu.

 • Student zobowiązany jest do odbycia 4 tygodni praktyki
 • Czas na odbycie praktyki: 7 semestrów. Zaliczenie praktyk z wpisem do indeksu odbywa się na VII semestrze studiów
 • Odbycie praktyk jest warunkiem ukończenia studiów
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!