Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PRAKTYKI STUDENCKIE - KIERUNEK ADMINISTRACJA


Celem praktyk na kierunku administracja jest połączenie teorii wyniesionych z zajęć w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach. Umożliwia również studentom poznanie środowiska, w jakim przyjdzie im wykonywać zawód, jak również ukształtowanie studenta do pracy zawodowej.

Do instytucji, w których student może odbywać praktykę należą między innymi:
 • Organy administracji rządowej
 • Organy administracji samorządowej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Inne Podmioty Sektora Publicznego,
 • Instytucje międzynarodowe,
 • Organizacje Pozarządowe,
 • Podmioty gospodarcze,
 • Organizacje społeczne
 • Zakłady, instytucje i jednostki organizacyjne,
 • Komórki administracyjne.

Procedura: Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie. Na tej podstawie Dziekanat przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk, natomiast drugi wraz z uzupełnionym dzienniczkiem praktyk oddaje do Dziekanatu.

Zaliczenie praktyk możliwe jest również na podstawie zaświadczenia z pracy jeśli zajmowane stanowisko jest zgodne z kierunkiem studiów, wydruku z CEiDG przy posiadaniu własnej działalności gospodarczej.

 • Student zobowiązany jest do odbycia 3 miesięcy praktyk
 • Czas na odbycie praktyki: 4 semestry. Zaliczenie praktyk z wpisem do indeksu odbywa się na IV,V oraz VI semestrze studiów, także należy rozpocząć praktyki najpóźniej na 4 semestrze studiów.
 • Odbycie praktyk jest warunkiem ukończenia studiów
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!