Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zasady zaliczenia praktyk

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określają regulaminy praktyk na danym kierunku kształcenia. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk, należy zawnioskować o przygotowanie:

  • umowy o realizację praktyk;
  • porozumienia o realizację praktyk pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a instytucją, w której praktyki będą odbywane.

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Dziekanatu lub przesłać na adres mailowy: sieradz@swspiz.edu.pl Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk. Po upływie 14 dni dwa egzemplarze umowy oraz porozumienia, podpisane przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk, będą gotowe do odbioru. Jeden komplet dokumentów należy zwrócić do Dziekanatu po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej drugą stronę umowy. Dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przekazać go koordynatorowi praktyk na danym kierunku studiów (Administracja – dr Agata Kołodziejska) w celu potwierdzenia zaliczenia praktyki zawodowej, następnie dostarczyć dzienniczek do Dziekanatu Wydziału Zamiejscowego.

Osoby, zaliczające praktyki studenckie na podstawie działalności zawodowej powinny do wypełnionego. Wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej działalności dołączyć:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z charakterystyką instytucji oraz zajmowanego stanowiska i zakresem pełnionych obowiązków, potwierdzone przez pracodawcę. Dokumenty te należy przedłożyć koordynatorowi praktyk na danym kierunku, a po zatwierdzeniu zaliczenia dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Zamiejscowego.
  • Przy posiadaniu własnej działalności gospodarczej prosimy o przedłożenie w dziekanacie wydruku z CEiDG.

Termin zaliczania praktyk studenckich przypada na koniec 4 semestru studiów, także do końca września należy zaliczyć chociaż część praktyk aby uzyskać zaliczenie od koordynatora praktyk.

Uwaga!

Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej działalności jest możliwe tylko i wyłącznie jeśli praca lub wskazana we wniosku działalność ściśle wiąże się z profilem studiów!

Uwaga!

W przypadku braku możliwości osobistego dostarczenia wniosku wymaganego do odbycia praktyk, istnieje możliwość przesłania wniosku mailem na adres: sieradz@swspiz.edu.pl Uprzejmie prosimy o niewysyłanie wiadomości (z przyczyn technicznych) ze skrzynek z domeny WP. Przepraszamy za utrudnienia!

Uwaga!

Dziekanat może wysłać gotowe dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej, w takim przypadku w wiadomości e-mailowej należy zawrzeć informację "wyrażam zgodę na przesłanie dokumentów niezbędnych do odbycia praktyk za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:...". Należy podać dokładny adres korespondencji.

Dokumenty do pobrania   Wniosek o wydanie dokumentow do odbycia praktyk

Dokumenty do pobrania   Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o prace lub innej działalności

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!