Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Studia podyplomowe


Studia na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk medycznych, zapewnianiem bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia. Popyt na specjalistów Pielęgniarstwa wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

 • posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.DLACZEGO WARTO ?

 • zajęcia praktyczne stanowią zdecydowaną większość wszystkich zajęć w programie studiów
 • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk, m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów
 • duże zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską

Wykładowcy-praktycy

 • dr hab. n. med. Paweł Kolasa
 • dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
 • dr hab. n. med. Zbigniew Morawiec
 • dr n. med. Juliusz Ostrowski
 • dr Maria Cianciara
 • dr Halina Olszewska
 • dr n. med. Barbara Skonieczka

Partnerzy kierunku

 • Centrum Medycyny, Kosmetologii i Fitness MEDKOS
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów 128
 • Hospicjum domowe NZOZ PALIUM Grabowska i Wspólnicy, Sp. j., ul. Piotrkowska 276
 • Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Bezpieczna Starość”, ul. Piotrkowska 66, Łódź
 • MEDI System Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

 

 

REALIZOWANE ZAGADNIENIA:

 • NAUKI PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)
 • NAUKI SPOŁECZNE (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki)
 • NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego)
 • NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego)
 

CO PO STUDIACH ?

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • domach pomocy społecznej
 • żłobkach, szkołach
 • hospicjach

 

INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pielęgniarstwa

DOKUMENTY

 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

 

OPŁATY


Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 50 zł 400 zł (sprawdź PROMOCJE
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata za legitymację elektroniczną - 17 zł

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe), opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne należy uiścić na jedno z kont bankowychuczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów

 

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!