Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

2015.08.27 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział w Zduńskiej Woli otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej:

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. Już od 1 września 2015 r. dotyczyć to będzie wszystkich pięciolatków. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostaną wszystkie przedszkolaki.

Nauczyciele prowadzący naukę języka obcego w przedszkolu docelowo będą musieli posiadać odpowiednie kwalifikacje:
 • wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach,
 • odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w rozporządzeniu,
 • kwalifikacje do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.

W związku z tym, że ostatni warunek spełnia niewielu nauczycieli wychowania przedszkolnego, Minister Edukacji Narodowej wprowadziła okres przejściowy. Tym samym nauczyciele mają czas do 31 sierpnia 2020 r. na zdobycie niezbędnych kwalifikacji do nauczania języków obcych w przedszkolu.

Zaznaczamy, że warunkiem nie jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu potwierdzającego uzyskany poziom języka angielskiego w chwili podjęcia studiów podyplomowych! Wraz z zarządem uczelni ustalono i przesunięto ten termin tak, aby nauczyciele mieli możliwość robienia kursu i studiów jednocześnie. Jest to warunek ukończenia studiów oraz uzyskania dyplomu, w związku z czym w.w. nauczyciele mogą uzyskać kwalifikacje w 1,5 roku.

W związku z powyższymi zmianami, chcemy ułatwić kadrze pedagogicznej ze Zduńskiej Woli oraz okolic uzupełnienie kwalifikacji w tym zakresie i proponujemy studia podyplomowe „Dydaktyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Słuchacz studiów:
 • Nabywa kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej
 • Nabywa wiedzę i kompetencję metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi
 • udoskonali wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • udoskonali umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W programie:
 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • dziecięca literatura anglojęzyczna Fonetyka
 • podstawy dydaktyki języka obcego
 • metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • technologie informacyjne w nauczaniu
 • higiena i emisja głosu
 • psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci
 • komunikacja interpersonalna
 • rozwijanie myślenia twórczego
 • praktyki
Czas trwania:
 • 3 semestry
Wymagane dokumenty:
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!