Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PROFIL SOCJOKRYMINALISTYCZNY

Studia podyplomowe


Studenci tego kierunku otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Studia przygotowują do pracy w:
  • organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi),
  • placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka),
  • diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami),
  • a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych).
Profil absolwenta socjokryminologii

Absolwenci socjokryminologii są specjalistami w zakresie diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych związanych z wszelkimi dewiacjami, zaburzeniami i patologiami, zachodzącymi zarówno w mikro, jak i makrospołecznościach. Poznają metody badań zachowań przestępczych, umieją określić profil ofiary i sprawcy, rozpoznać środowiskowe uwarunkowania patologii.

W analizach tych potrafią odwoływać się do wiedzy dotyczącej struktur społecznych, systemów prawnych, przemian globalnych, wielokulturowości współczesnych społeczeństw, społecznej komunikacji, zasad funkcjonowania społeczeństwa sieciowego oraz do przemian zachodzących w jednostce, jej aspiracjach, frustracjach, relacjach międzypokoleniowych i wewnątrzgrupowych.

Absolwenci potrafią ocenić działania instytucji powołanych do interwencji w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzić wywiad środowiskowy, zebrać potrzebne informacje do przygotowania planu interwencyjnego.

Wiedzę zdobywają w wyniku studiów akademickich, ale również – w kontaktach z osobami posiadającymi bogate doświadczenie w pracy w: policji, więziennictwie, służbach specjalnych, mediach, pogotowiu opiekuńczym, domach dziecka, ośrodkach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy rodzinie i in. Absolwenci socjokryminologii są świadomymi badaczami, obserwatorami życia społecznego i uczestnikami rynku pracy.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!