Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Wybory specjalności - administracja

Informacja Dziekana o zasadach wyboru specjalności na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018
  1. Studenci czwartego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku administracja dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019. Specjalność będzie realizowana na 5 i 6 semestrze studiów.
  2. Wykaz zawierający nazwy specjalności znajduje się w karcie wyboru specjalności.
  3. Wyboru specjalności dokonuje się przez wypełnienie formularza - karty wyboru specjalności. W formularzu - karcie wyboru student zaznacza 2 preferowane specjalności.
  4. Wybór specjalności będzie odbywał się w dniach 28.04.2018 do 12.05.2018 roku. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 12.05.2018 roku do godziny 15.30 zostaną dopisane do specjalności, na których pozostaną wolne miejsca.
  5. Dnia 13.05.2018r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od decyzji do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalizację tj. do dnia 27.05.2018 roku.
  6. Właściwy wybór promotora odbędzie się na pierwszym zjeździe semestru 5, natomiast podczas wyborów specjalności należy dokonać wstępnego wyboru promotorów.
Skrócony harmonogram wyborów:
  • system wyboru jest otwarty od 28.04. - 12.05
  • ogłoszenie wyboru specjalizacji 13.05
  • ewentualne odwołania do 27.05
  • wybory promotorów odbędą się w październiku 2018


2015.03.11. Wybory specjalności    Wybory specjalności [Pobierz]

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!