Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×


Media napisały

Adresy:
ul. Piłsudskiego 5, Sieradz (Mechanik)

Wydział w Zduńskiej Woli
ul. Wileńska 3, Zduńska Wola


Wszystkie osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy w następujących dniach:

Godziny pracy Dziekanatu Weekendy zjazdowe
Poniedziałek nieczynne Sobota 9.30 - 15.30
Wtorek 14.00 - 17.00 Niedziela 9.30 - 15.30
Środa 14.00 - 17.00
Czwartek 14.00 - 17.00
Piątek nieczynne

Informujemy, że na studia do Zduńskiej Woli i Sieradza można się rekrutować od maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach pracy dziekanatu.
Zapraszamy serdecznie!


Telefon kontaktowy 43 823 25 10
E-mail: zdunskawola@swspiz.edu.pl

Telefon kontaktowy: 604 151 995
E-mail: sieradz@swspiz.edu.pl

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • formularz osobowy (administracja, zarządzanie, pedagogika, informatyka)
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu wpłaty za legitymacją studencką (17 zł)
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej
Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu opłaty za legitymację studencką (17 zł)
rekrutacja online

Chcesz zrobić 2 dyplomy w 2 lata? czytaj więcej

Numery kont bankowych do wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz za legitymację

Społeczna Akademia Nauk Łódź ul. Sienkiewicza 9, Łódź 90-113

BANK MILLENNIUM SA
O/Łódź
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:
 1. Imienia i nazwiska
 2. Miesiąca, za który została dokonana wpłata
 3. Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów
 4. W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek,opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

  Przykład nr 1.: Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia
  Przykład nr 2 : Imię i nazwisko, wybrany kierunek, opłata rejestracyjna/za legitymację studenckąMedia napisały

Adresy:
ul. Piłsudskiego 5, Sieradz (Mechanik)

Wydział w Zduńskiej Woli
ul. Wileńska 3, Zduńska Wola


Wszystkie osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy w następujących dniach:

Godziny pracy Dziekanatu Weekendy zjazdowe
Poniedziałek nieczynne Sobota 9.30 - 15.30
Wtorek 14.00 - 17.00 Niedziela 9.30 - 15.30
Środa 14.00 - 17.00
Czwartek 14.00 - 17.00
Piątek nieczynne

Informujemy, że na studia do Zduńskiej Woli i Sieradza można się rekrutować od 15 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach pracy dziekanatu.
Zapraszamy serdecznie!


Telefon kontaktowy 43 823 25 10
E-mail: zdunskawola@swspiz.edu.pl

Telefon kontaktowy: 604 151 995
E-mail: sieradz@swspiz.edu.pl

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • formularz osobowy (administracja, zarządzanie, pedagogika, informatyka)
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu wpłaty za legitymacją studencką (17 zł)
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej
Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu opłaty za legitymację studencką (17 zł)
rekrutacja online

Chcesz zrobić 2 dyplomy w 2 lata? czytaj więcej

Numery kont bankowych do wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz za legitymację

Społeczna Akademia Nauk Łódź ul. Sienkiewicza 9, Łódź 90-113

BANK MILLENNIUM SA
O/Łódź
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:
 1. Imienia i nazwiska
 2. Miesiąca, za który została dokonana wpłata
 3. Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów
 4. W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek,opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

  Przykład nr 1.: Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia
  Przykład nr 2 : Imię i nazwisko, wybrany kierunek, opłata rejestracyjna/za legitymację studencką


           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!