Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

INFORMATYKA (inżynierskie)

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.


Studia podyplomowe

Specjalności:

DLACZEGO WARTO ?

 • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
 • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
 • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
 • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
 • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych
 • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy
 • Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
 • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
 • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi

CO PO STUDIACH ?

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, grafika komputerowa, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki.

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (Cisco, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, Linux), ścieżki graficznej (aplikacje Adobe, aplikacje Corel). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: Cisco, Microsoft, Adobe i Corel).

Kończąc specjalność Sieci Komputerowe znajdziesz pracę, jako:

 • administrator sieci i systemów
 • projektant sieci kablowych i bezprzewodowych
 • główny informatyk / kierownik zespołu
 • specjalista ds. zabezpieczeń sieciowych
 • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych

Kończąc specjalność Grafika komputerowa i aplikacje internetowe znajdziesz pracę, jako:

 • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub prasowych, drukarniach, mediach
 • grafik komputerowy zajmujący się składem tekstu, przygotowaniem publikacji drukowanych i elektronicznych
 • grafik komputerowy zajmujący się modelowaniem i wizualizacją 3D w firmach zajmujących się projektowanie gier komputerowych lub wizualizacją wnętrz
 • projektant grafiki użytkowej w studiach projektowych
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
 • webmaster
 • designer

Kończąc specjalność Technologie programowania znajdziesz pracę, jako:

 • specjalista ds. rozwoju oprogramowania
 • administrator systemów internetowych (webmaster)

Absolwent specjalności Technologie programowania będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, implementacji i pielęgnacji oprogramowania o charakterze biznesowym. W trakcie studiów na tej specjalności posiądzie również kompetencje w zakresie konfiguracji i administrowania tego rodzaju systemami. Adresatami jego umiejętności będą w pierwszej kolejności firmy zajmujące się budową oprogramowania. Ponadto: sklepy internetowe, firmy doradcze (konsultingowe), banki, urzędy administracji publicznej, firmy ubezpieczeniowe i wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w oparciu o nowoczesne metody przetwarzania informacji. Zdobywane w trakcie studiów doświadczenia to również znakomita baza do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu różnorakich usług związanych z projektowaniem, implementacją i konfiguracją oprogramowania.

Kończąc specjalność Technologie programowania znajdziesz pracę, jako:

 • informatyk w firmie sektora IT lub jednostkach administracji publicznej (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
 • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
 • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych

REALIZOWANE PRZEDMIOTY

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Uzyskany dyplom: inżynier informatyki

Wykładowcy-praktycy

 • Andrzej Cader
  Wybitny specjalista z zakresu informatyki i biocybernetyki. Organizator szkolnictwa wyższego w Polsce. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych i dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu i medycynie. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Andrzej Orzyłowski
  Zajmuje się zagadnieniami komputerowego sterowania procesami technologicznymi, głównie w przemyśle półprzewodnikowym oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jest autorem 2 monografii, ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkunastu patentów
 • Leszek Rutkowski
  Jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. IEEE Transactions on Cybernetics, International Journal of Neural Systems oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. http://www.kik.pcz.czest.pl/~rutkowski/
 • Bolesław Szymański
  Jego zainteresowania badawcze dotyczą sieci komputerowych, programowania równoległego i rozproszonego. Autor ponad 300 prac (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, abstrakty i materiały konferencyjne). Realizator projektów badawczych finansowanych w ramach grantów przyznanych m.in. przez National Science Foundation, Office of Naval Research, IBM Corporation, NASA. Konsultant General Electric, Citicorp, Federal Reserve Bank, U.S. Navy, IBM, Emerson. współzałożyciel: Computer Command and Control Company 1984, EnterNet Company 1999, Optimaret Inc. 2005. Członek redakcji kilku czasopism naukowych, Editor-in-Chief „Scientific Programming”. https://www.cs.rpi.edu/~szymansk/
 • Jacek Żurada
  Opublikował ponad 280 artykułów z następujących dziedzin: sieci neuronowe, obliczenia inteligentne, bazy danych, przetwarzanie obrazu i systemy VLSI. Jest także współautorem trzech książek: Introduction to Artificial Neural Systems (PWS Press), Computational Intelligence: Imitating Life (IEEE Press), Knowledge-Based Neurocomputing (MIT Press) oraz głównym redaktorem 4 tomów wydanego w 2006 cyklu Springer Lecture Notes on Computer Science (Springer Verlag). Jest laureatem wielu nagród, między innymi: Presidential Award for Research, Scholarship and Creative Activity (1993), Nagroda Ministra Edukacji (1997), IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Medal (1999), Presidential Distinguished Service Award for Service to the Profession (2001). http://ci.louisville.edu/zurada/
 • dr inż. Piotr Goetzen
  Certyfikowany Instruktor Cisco CCNP, CCDP, PaloAlto, i in. Opracował nowatorskie programy kształcenia na specjalnościach „sieciowych” i „systemowych”. Jest propagatorem praktycznego podejścia do studiowania. „Im więcej praktyki, tym łatwiej nasz absolwent znajdzie dobrze płatną pracę w wyuczonym zawodzie”. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech, Słowenii, Czech i Słowacji oraz Portugalii w zakresie prowadzonych wspólnie projektów naukowych i wymiany studentów. Na co dzień współpracuje z przemysłem IT (sieci komputerowe – administracja, projektowanie, bezpieczeństwo systemów IT).
 • dr inż. Konrad Grzanek
  Programista specjalizujący się w programowaniu funkcyjnym, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, przy tym – nauczyciel akademicki i naukowiec posługujący się metodami machine learning w badaniach związanych z oceną jakości oprogramowania.
 • dr inż. Zbigniew Filutowicz
  Specjalizuje się w zakresie inżynierii oprogramowania, komunikacji człowiek-komputer oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Zdobywał doświadczenie w placówkach badawczych i przemysłowych w kraju i zagranicą. Uważa, że informatyka jest polem działania dla doświadczonych entuzjastów, do których zalicza sam siebie oraz dla otwartych i ciekawych świata młodych ludzi.
 • dr Alina Marchlewska
  Absolwentka metod numerycznych i programowania. Zajmuje się zagadnieniami informatyki społecznej, w swoich badaniach naukowych analizując możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych i nowoczesnych technologii do kształtowania nowych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby społeczne. Uważa, że w nauczaniu drogą do poznania jest praktyka, rozwiązywanie problemów i myślenie, zaś teoria dla inżyniera jest narzędziem nie zaś celem.
 • dr inż. Józef Paszkowski
  Jest doktorem w dziedzinie informatyki medycznej. Specjalizuje się w analizie i modelowaniu systemów przetwarzania danych dla rozproszonych organizacji gospodarczych i użyteczności publicznej. Prowadzone przez niego badania i dydaktyka obejmują systemy baz danych, metody zarządzania procesami oraz technologie projektowania systemów informatycznych.
 • dr Krzysztof Przybyszewski
  Jego pasją naukową jest inżynieria wiedzy i zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w modułach ewaluacji w systemach edukacyjnych. Ma też kilka pasji dydaktycznych: zaawansowane interfejsy graficzne, animację komputerową, a także modelowanie i symulację zjawisk fizycznych w przestrzeni trójwymiarowej.
 • dr inż. Agnieszka Siwocha
  Autorka publikacji naukowych na temat wykorzystania algorytmów interpolacji fraktalnych do kodowania obrazów cyfrowych. Specjalizuje się w grafice komputerowej i multimediach, posiada tytuły Adobe Certified Expert (ACE) z programów Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Dreamweaver.
 • dr Grzegorz Sowa
  Konsultant informatycznych systemów zarządzania, promuje rozwój tej specjalności w Szkole. Uważa, że studia są najlepszym czasem na gruntowne poznanie podstaw informatyki: programowania, baz danych, analizy systemowej. Wiedza ta przydaje się potem cały czas - "nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria".

Partnerzy kierunki

 • NOITE
 • ALTKOM
 • E-TECH
 • ACADEMIA CISCO
 • INVAR S.A.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!