Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×


Media napisały


Wszystkie osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy w następujących dniach:

Godziny pracy Dziekanatu Weekendy zjazdowe
Poniedziałek 12.00 - 17.00 Sobota 09.00 - 16.00
Wtorek 12.00 - 17.00 Niedziela 09.00 - 16.00
Środa 12.00 - 17.00
Czwartek 12.00 - 17.00
Piątek nieczynne

Telefon kontaktowy 43 823 25 10
E-mail: zdunskawola@swspiz.edu.pl

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)
 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)
 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

Chcesz zrobić 2 dyplomy w 2 lata? czytaj więcej

Numery kont bankowych do wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz za legitymację

Społeczna Akademia Nauk Łódź

NORDEA BANK POLSKA SA O/Łódź
Nr 57 1440 1231 0000 0000 0580 5414

BANK MILLENNIUM SA
O/Łódź
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:
 1. Imienia i nazwiska
 2. Miesiąca, za który została dokonana wpłata
 3. Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów
 4. W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek,opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

  Przykład nr 1.: Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia
  Przykład nr 2 : Jan Kowalski, Zarządzanie st.I, opłata rejestracyjna/opłata za legitymację studencką           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!