Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

2014.04.01 Koło Aktywnej Turystyki KAT

2014.04.01 Koło Aktywnej Turystyki KAT


Koło Aktywnej Turystyki KAT swój początek miało w 2010 roku, jest organizacją studencką, która działa przy Społecznej Akademii Nauk przy Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli na ul. Wileńskiej 3.

Koło Aktywnej Turystyki, zwane dalej Kołem, działa na podstawie Statutu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zwanego dalej Uczelnią oraz na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., a także postanowień Statutu.

Koło działa w Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli i jest zrzeszeniem studentów, absolwentów, sympatyków działającym na zasadach dobrowolności.

Celem i zadaniem Koła jest:
  • rozwijanie i kształtowanie aktywności turystycznej wśród studentów,
  • promowanie swej Uczelni,
  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy podróżniczej wśród studentów i absolwentów,
  • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy,
  • prowadzenie pracy popularyzującej turystykę pieszą, górską, morską.

Do Koła mogą przystąpić studenci oraz absolwenci Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, niezależnie od formy studiów a także studenci i absolwenci pozostałych wydziałów i ośrodków zamiejscowych jak również wszyscy sympatycy.

Deklaracja członkowstwa [pobierz]
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!